Skabeloner og vejledninger

Nedenfor finder du de skabeloner, der skal anvendes til udarbejdelse af kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Det er p.t. valgfrit om de udfærdiges på dansk eller engelsk.
 
Skabelonerne opdateres løbende, så start altid her på siden, så du har den nyeste version.
Visse felter i skabelonen er låst.
Tag kontakt til Julie Bolvig Hansen juhase@rkkp.dk ved behov for oplåsning fx i forbindelse med brug af Endnote.
 

Retningslinjeskabelonen på dansk hhv. engelsk kan downloades herunder.

Retningslinjeskabelon, dansk

Template clinical guidelines, English

Vejledningsmaterialer

 

Nedenfor finder du vejledninger til de forskellige dele af processen med udarbejdelse af kliniske retningslinjer.
 
Kontakt gerne sekretariatet hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med retningslinjeindsatsen.
 

1. Valg af emne

2. Litteratursøgning

3. Litteraturgennemgang og evidensvurdering

4. Adaptation af internationale retningslinjer

5. Formulering og anbefaling

6. Høring

7. Godkendelse og offentliggørelse

8. Opdatering

9. Monitorering

10. Implementering

Arbejdspapirer

 

Arbejdspapirerne kan anvendes i forbindelse med fremsøgning og gennemgang af den litteratur, der skal danne grundlag for retningslinjernes anbefalinger.

1. Oxford Levels of Evidence 2009

2. Overblik over studiedesigns

3. Søgeprotokol

4. Søgeprotokol_EKSEMPEL

5. Flowchart

6. Flowchart_EKSEMPEL

7. Evidenstabel

8. Evidenstabel_EKSEMPEL