Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2021 på følgende datoer:

  • 01. februar 2021
  • 13. april 2021
  • 07. september 2021
  • 25. oktober 2021
  • 26. november 2021

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016