Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2022 på følgende datoer:

  • 04. februar 2022
  • 01. juni 2022
  • 16. & 17. september 2022
  • 27. oktober 2022
  • 24. november 2022

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016