Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2023 på følgende datoer:

  • 6. februar 2023
  • 17. marts 2023
  • 30. maj 2023
  • 28. september 2023
  • 26. oktober 2023
  • 23. november 2023

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016