Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2023 på følgende datoer:

  • 11. januar 2024
  • 21. marts 2024
  • 21. maj 2024
  • 16. september 2024
  • 24. oktober 2024
  • 27. november 2024

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016