Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2020 på følgende datoer:

  • 29. januar 2020
  • 24. marts 2020
  • 04. juni 2020
  • 17. september 2020
  • 26. november 2020

Herudover mødes DMCG.dk repræsentantskabet/ Dansk Kræftforum den 26. november.

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016