Sundhedsdatastyrelsen har meldt ud primo juli, at det nye Landspatientregister (LPR3) nu overgår til almindelig drift.
Sundhedsstyrelsen er dermed også begyndt at levere data fra registeret.

Læs mere i brevet fra Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen.

Du kan læse mere om RKKP's status på implementering og omlægning af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser til LPR3 på hjemmesiden, hvor du også kan finde en liste over de udrullede databaser. 

Desuden kan du finde en oversigt over LPR3-udrulningen i de enkelte  kvalitetsdatabaser, som blandt andet indeholder forventet kvartal for implementering. Siden opdateres løbende.