Der er nu mulighed for at indstille kandidater til Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris af kr. 100.000,-

Der uddeles to priser, dels til indenfor basal kræftforskning dels indenfor klinisk kræftforskning.

Indstillingerne skal indsendes på mimas@cancer.dk senest den 14. december 2018 kl. 15.00.

Læs mere på KB's hjemmeside om hvad indstillingen skal indeholde: https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/dlnu/juniorforskerpris/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N