Der er nu mulighed for at indstille kandidater til Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris af kr. 100.000,-

Der uddeles to priser, dels til indenfor basal kræftforskning dels indenfor klinisk kræftforskning.

Indstillingerne skal indsendes på mimas@cancer.dk senest den 14. december 2018 kl. 15.00.

Læs mere på KB's hjemmeside om hvad indstillingen skal indeholde: https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/dlnu/juniorforskerpris/