Den Multidisciplinære Teamkonference (MDT-konference) blev introduceret med Kræftplan II og indtager nu en central plads i forhold til at sikre optimal diagnostik og behandling af kræftpatienter.

MDT-udvalget under DMCG.dk har undersøgt, hvordan det går med implementeringen af MDT-konferencen, herunder med efterlevelse af udvalgets vejledning til MDT-konferencen fra 2016

Det er første gang denne organisationsform er undersøgt blandt de personer, der varetager, forvalter og implementerer konferencerne.
Undersøgelsen belyser både udfordringer og udviklingsområder ved MDT-konferencen, og beskriver også de positive erfaringer.
På baggrund af analysen peger rapporten på en række udviklingspotentialer ved MDT-konferencen.

Læs hele MDT-rapporten her. 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N