Vi fejrer i disse dage retningslinje nummer 100 i den fælles DMCG-skabelon.

Se videohilsen fra Retningslinjesekretariatet (0.41 min.)

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Der foregår stadig et stort arbejde i alle DMCG'er med at få omlagt de eksisterende og udviklet nye retningslinjer i den fælles DMCG-skabelon, som Udvalg for Kliniske Retningslinjer under DMCG.dk har udarbejdet i samarbejde med Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

Læs mere om arbejdet med de kliniske retningslinjer i nyhedsbrevet.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N