Skal du i gang med at revidere kliniske retningslinjer i regi af DMCG.dk?

Eller er du måske allerede i gang med revisionsarbejdet?

Så deltag på dette online fyraftensmøde, hvor vi blandt andet gennemgår retningslinjeskabelonen og de tilgængelige vejledninger og kommer med gode råd og overvejelser i forbindelse med revision af retningslinjerne.

Denne del varer forventeligt en halv times tid.

Derudover er der afsat tid til, at stille konkrete spørgsmål til lige præcis jeres retningslinjearbejde, som kan diskuteres enten i plenum eller i separate online møderum.

Læs mere om indhold og tilmelding i invitationen.

Undervisere: kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmeldingsfrist: den 28. februar.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N