Foreningen af Speciallæger og RKKP har indgået aftale, at retningslinjeforfattere fremover kan få honorar for også mindre indsats i relation til konkrete retningslinjer.

Der er indført flere nye mindre honorartakster - se mere i refusionsseddel.

Der er uændret mulighed for frikøb til ansættende myndighed uden om de faste takster.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N