Foreningen af Speciallæger og RKKP har indgået aftale, at retningslinjeforfattere fremover kan få honorar for også mindre indsats i relation til konkrete retningslinjer.

Der er indført flere nye mindre honorartakster - se mere i refusionsseddel.

Der er uændret mulighed for frikøb til ansættende myndighed uden om de faste takster.