Kræftens Bekæmpelse har afsat 4,8 mio. kr. af Knæk Cancer 2019-indsamlingen til 'Behandlingsresultater set fra patienternes side'.

Opslaget har til hensigt at understøtte brugen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis og opsamling af PRO-data i de kliniske kvalitetsdatabaser.

De Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG'er) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Ønsket er at integrere PRO i de kliniske kræftmiljøer og understøtte national udrulning af eksisterende og validerede PRO-værktøjer, samt udvide den nationale kvalitetsmonitorering med PRO-indikatorer.

Se genopslaget og hele projektbeskrivelsen her: https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/ 

Ansøgningsfristen er den 20. april 2020 kl. 15.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N