Kræftens Bekæmpelse har afsat 4,8 mio. kr. af Knæk Cancer 2019-indsamlingen til 'Behandlingsresultater set fra patienternes side'.

Opslaget har til hensigt at understøtte brugen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i klinisk praksis og opsamling af PRO-data i de kliniske kvalitetsdatabaser.

De Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG'er) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske kvalitetsdatabase og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Ønsket er at integrere PRO i de kliniske kræftmiljøer og understøtte national udrulning af eksisterende og validerede PRO-værktøjer, samt udvide den nationale kvalitetsmonitorering med PRO-indikatorer.

Se genopslaget og hele projektbeskrivelsen her: https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/ 

Ansøgningsfristen er den 20. april 2020 kl. 15.