Landsdækkende Kliniske retningslinjer på kræftområdet har karakter af faglig rådgivning og danner grundlag for høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen i Danmark.

Der blev med Kræftplan IV iværksat en intensiveret indsats med udvikling, opdatering og harmonisering af de kliniske retningslinjer i de 24 DMCG'er.

Opgaven er kommet godt i gang, og den aktuelle status er, at 37 retningslinjer er godkendt i den nye fælles DMCG-skabelon og yderligere 80 er i proces i et samarbejde mellem DMCG'erne og Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

Endnu flere er planlagt udviklet eller opdateret i 2019.

Retningslinjerne i den fælles DMCG-skabelon er nu tilgængelige via DMCG.dk's hjemmeside, som løbende vil blive opdateret med de godkendte retningslinjer her. 

Retningslinjerne vist i tabellen er p.t de godkendte retningslinjer til og med den 23. april 2019.

De øvrige retningslinjer findes som hidtil på DMCG'ernes egne hjemmesider. 

Visning og adgang vil løbende blive forbedret – ønsker og idéer er velkomne og kan - ligesom spørgsmål til indsatsen - stiles til Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N