Landsdækkende Kliniske retningslinjer på kræftområdet har karakter af faglig rådgivning og danner grundlag for høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen i Danmark.

Der blev med Kræftplan IV iværksat en intensiveret indsats med udvikling, opdatering og harmonisering af de kliniske retningslinjer i de 24 DMCG'er.

Opgaven er kommet godt i gang, og den aktuelle status er, at 37 retningslinjer er godkendt i den nye fælles DMCG-skabelon og yderligere 80 er i proces i et samarbejde mellem DMCG'erne og Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

Endnu flere er planlagt udviklet eller opdateret i 2019.

Retningslinjerne i den fælles DMCG-skabelon er nu tilgængelige via DMCG.dk's hjemmeside, som løbende vil blive opdateret med de godkendte retningslinjer her. 

Retningslinjerne vist i tabellen er p.t de godkendte retningslinjer til og med den 23. april 2019.

De øvrige retningslinjer findes som hidtil på DMCG'ernes egne hjemmesider. 

Visning og adgang vil løbende blive forbedret – ønsker og idéer er velkomne og kan - ligesom spørgsmål til indsatsen - stiles til Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet