DMCG.dk's forretningsudvalg har primo februar konstitueret sig med en næstformand, Camilla Qvortrup.

"DMCG-arbejdet er meget betydningsfuldt for alle aspekter af kræftbehandlingen, og jeg ser frem til at vi i forretningsudvalget sætter endnu større fokus på at skabe sammenhængskraft i DMCG.dk.
Desuden påbegynder forretningsudvalget her i foråret arbejdet med ny DMCG.dk strategi for 2023-25, hvor der igen skal sættes retning for DMCG'ernes arbejde i de kommende år; det er en vigtig proces jeg glæder mig til at være en del af", siger Camilla Qvortrup.  

Overlæge, ph.d. Camilla Qvortrup er onkolog på Rigshospitalet og formand for Dansk Colorectal Cancer Gruppe, DCCG.

Camilla har været medlem af DMCG.dk's forretningsudvalg siden november 2020.

Se DMCG.dk forretningsudvalgets sammensætning.

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N