Hos Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) er det muligt at søge støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning.

Kræftens Bekæmpelses videnskabelige udvalg og deres uddelinger i 2023.

Hoveduddelinger:

Projektstøtte kan søges med deadline 1. februar 2023 kl. 15.00.

Andre uddelinger:

Der kan blandt andet søges støtte til skolarstipendier og rejser/ophold under og over 1 måneds varighed uden løn.

Ansøgningsfrister i 2023:1. marts, 12. maj, 22. juni og 12. oktober.

Skemaer og vejledninger

Elektroniske ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledning, kontaktoplysninger samt anden generel information finder du på www.cancer.dk/bevilling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N