Formand for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe, Lene Lundvall, har ved møde primo juli i British Gynaecological Cancer Society holdt oplæg om den danske model for at forbedre kræftoverlevelsen.
Interviewet til ecancer i den forbindelse kan ses i linket nedenfor.
https://ecancer.org/conference/1052-bgcs-2018/video/7084/--the-danish-model------improving-cancer-survival-in-denmark.php

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N