Kliniske retningslinjer understøtter evidensbaseret praksis. Retningslinjerne har dog kun effekt, hvis de også implementeres i klinisk praksis  - kun på den måde kommer de patienterne til gavn.

I de danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG'er) har man i de seneste år intensiveret indsatsen med udvikling og harmonisering af landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet. Der har hidtil ikke været særskilt fokus på implementering, men DMCG.dk og RKKP har nu søsat et mindre projekt, som skal afdække den aktuelle implementeringspraksis.

Flere DMCG'er har allerede været i kontakt med projektleder, cand.scient.soc. Ann-Katrine Myrup Andersen, der p.t. gennemfører en række interviews for at samle viden om implementeringspraksis i forskellige kliniske og administrative settings.

- Informanterne har velvilligt delt deres viden om både de udfordringer de møder, og de muligheder de ser og allerede udnytter i implementeringen af de landsdækkende kliniske retningslinjer. Det er tydeligt at retningslinjerne er et centralt redskab, hvis kendskab og brug allerede er en stor del af den eksisterende praksis. Det har været nogle gode samtaler, hvor klinikernes engagement og lyst til at dele viden og erfaringer er kommet tydeligt frem, siger Ann-Katrine Myrup Andersen.

Den frembragte viden forventes at kunne bidrage til en vejledning, der kan understøtte implementeringen og dermed bidrage til at retningslinjerne kendes og bruges endnu mere i de faglige miljøer.

Implementering af kliniske retningslinjer vil indgå som et tema ved næste møde i Dansk Kræftforum den 26. november.

Projektet har opnået økonomisk støtte fra DCCC.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N