De danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG'er) har i foråret 2020 rundet en milepæl, da mere end 100 retningslinjer er udarbejdet og tilgængelige i en nyudviklet DMCG-skabelon.

Erfaringerne fra arbejdet i DMCG'erne, hvor der har været igangsat en intensiveret indsats omkring retningslinjeindsatsen, ridses op i artiklen sammen med baggrunden for arbejdet med kliniske retningslinjer i Danmark.

Den fremadrettede indsats omkring implementering af retningslinjerne berøres også, her sættes fokus på nødvendigheden af dels en fortsat forankring i de kliniske miljøer og dels den ledelsesmæssige opbakning.

Læs hele artiklen fra side 17 i maj-nummeret af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N