De danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG'er) har i foråret 2020 rundet en milepæl, da mere end 100 retningslinjer er udarbejdet og tilgængelige i en nyudviklet DMCG-skabelon.

Erfaringerne fra arbejdet i DMCG'erne, hvor der har været igangsat en intensiveret indsats omkring retningslinjeindsatsen, ridses op i artiklen sammen med baggrunden for arbejdet med kliniske retningslinjer i Danmark.

Den fremadrettede indsats omkring implementering af retningslinjerne berøres også, her sættes fokus på nødvendigheden af dels en fortsat forankring i de kliniske miljøer og dels den ledelsesmæssige opbakning.

Læs hele artiklen fra side 17 i maj-nummeret af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen