Seneste nyhedsbrev fra DMCG.dk kan læses her, hvor du blandt andet finder information om tidligere og kommende arrangementer i DMCG.dk.
Hvis du er interesseret i at få tilsendt nyhedsbrevet når det sendes ud fra DMCG.dk er du velkommen til at sende en mail til Dorrit D. Andersen på dorran@rkkp.dk
Nyheder til hjemmesiden, arrangementer til kalenderen mv. er også meget velkomne på ovenstående adresse.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N