DCCC har de seneste par år afholdt livestreamede populævidenskabelige foredrag i sammenhæng med Danske Kræftforskningsdage.
Det foredrag der sendes live i år sætter fokus på senfølger efter kræft.

Se med live torsdag den 27. august kl. 19.00 - 20.30 via dette link: https://region-midtjylland.23video.com/live/63995901

Foredraget giver et indblik i den eksisterende viden om, hvordan senfølger opstår og afhjælpes med fokus på at forbedre patienternes livskvalitet.
Der kan under livestreamingen indsendes spørgsmål til oplægsholderne.

Oplægsholderne tæller Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen; Bobby Zachariae, Forskningskoordinator ved Nationalt Center for Brystkræftsenfølger; professor Peter Christensen fra Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne samt professor Peer Christiansen, leder ved Nationalt Center for Brystkræftsenfølger.

Læs mere på dccc.dk: https://www.dccc.dk/Populaervidenskabeligt-foredrag/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N