Danish Comprehensive Cancer Center søger en ny kollega med organisationsforståelse og erfaring fra sundheds- eller forskningsområdet.
Der søges en cand.scient.pol., cand.scient.adm. el.lign. til at varetage stabsopgaver af forskellig karakter.

Opgaverne indebærer blandt andet facilitering og koordinering af projekter og processer samt ansvar for DCCC's pulje på kr. 5 mio. til støtte for tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet.

Desuden skal ansøgeren kunne bistå med at styrke det nationale samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet og med at afsøge mulighederne for at tiltrække nationale og internationale fondsmidler.

Det fulde stillingsopslag kan læses her

Ansøgningsfristen er den 18. juni.

DCCC er et nationalt forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet, etablereret som en del af Kræftplan IV.

DCCC's nationale sekretariat har til huse i Aarhus, i kontorfællesskab med RKKP.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N