Der afholdes møde i International Forum on Quality & Safety in Healthcare den 28.-30. april 2020 i København.

Der er udsendt 'call for posters' og der opfordres til at de mange gode resultater og erfaringer fra de danske kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG'er spredes.
Vi håber også I har lyst at deltage i konferencen og lade jer inspirere af de mange oplæg og deltagere.

Indsendelse af abstracts skal ske senest d. 5. november 2019.

Læs mere om konferencen og se poster-kategorierne her: https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/call-for-posters/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N