Der er nu mulighed for at søge støtte til Knæk Cancer 2018 opslaget:
Ny medicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis.

Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringer med ny medicin i klinisk praksis, så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag.
Der er blandt andet behov for at kortlægge hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder også at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af brugen af ny medicin bl.a. via indsamling af PRO-data.

Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for denne pulje, der kan søges af faglige grupper – for eksempel DMCG'er, videnskabelige selskaber, forskergrupper m.v.
Der afsættes i alt kr. 10 mio. af Knæk Cancer 2018-midlerne til opslaget.

Se hele opslaget samt vejledning til ansøgningsprocedure på https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/

Ansøgningsfrist
Der kan ansøges 4 gange i løbet af 2019 med deadlines på følgende dage kl. 15.00:
9. januar, 3. april, 6. august og 9. oktober.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N