Der er nu mulighed for at søge støtte til Knæk Cancer 2018 opslaget:
Ny medicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis.

Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringer med ny medicin i klinisk praksis, så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag.
Der er blandt andet behov for at kortlægge hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder også at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af brugen af ny medicin bl.a. via indsamling af PRO-data.

Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for denne pulje, der kan søges af faglige grupper – for eksempel DMCG'er, videnskabelige selskaber, forskergrupper m.v.
Der afsættes i alt kr. 10 mio. af Knæk Cancer 2018-midlerne til opslaget.

Se hele opslaget samt vejledning til ansøgningsprocedure på https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/

Ansøgningsfrist
Der kan ansøges 4 gange i løbet af 2019 med deadlines på følgende dage kl. 15.00:
9. januar, 3. april, 6. august og 9. oktober.