Kræftens Bekæmpelse indkalder nu forslag til nye medlemmer af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg.
Der er plads til 4 nye medlemmer, en med ekspertise i klinisk onkologi og 3 med ekspertise indenfor molekylær cancerbiologi.
Motiveret ansøgning samt CV sendes til Kræftens Bekæmpelse pr. 1. september 2018.

Se fuldt opslag på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N