Danske Kræftforskningsdage 2019.jpg

DMCG.dk og DCCC gentager successen og afholder Danske Kræftforskningsdage 2019 den 29.-30. august i Odeon, Odense. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan deltage i landets største, nationale kræftkonference.

Der kommer flere informationer om tilmelding og program for Danske Kræftforskningsdage 2019 på http://www.dmcg.dk/om-dmcg/danske-kraeftforskningsdage/
Her finder du også informationer, nyheder og korte videoer om arrangementet i august 2018.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N