Næste møde i Dansk Kræftforum er den 24. november 2022 kl. 09.30-16.00 
Mødet afholdes hos Odeon Odense, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
 
Program for dagen

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N