Næste Repræsentantskabsmøde er den 23. november 2023 kl. 09.30-16.00.
Mødet afholdes hos Odeon, Odense, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

Program for dagen.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N