'Bedre brug af data for bedre liv med kræft' er overskriften på Kræftens Bekæmpelses rapport om kvaliteten i kræftpatienters forløb.

Der sættes i rapporten fokus på kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser og på, hvilke muligheder der kunne være for forbedring, så kvaliteten af patientforløbet højnes.

Rapportens anbefalingerne underbygger de ambitioner om styrket kvalitetsudvikling på kræftområdet, der allerede er beskrevet i flere større nationale initiativer på sundhedsområdet – inkl. DMCG.dk's eget visionspapir og tilhørende handlingsplan.

Rapporten peger blandt andet på, at der skal mere viden til om, hvilke sundhedsdata der er tilgængelige hele vejen gennem et kræftforløb, da vi her ved for lidt om kvaliteten og forbedringspotentialet.

Ved at udnytte de allerede eksisterende data bedre, kan kvaliteten løftes helt fra opsporing af kræft, til forbedring af behandlingsresultater og til at mindske bivirkninger.

Formand for DMCG.dk Michael Borre udtaler i forbindelse med publiceringen at DMCG.dk aktivt vil arbejde på, at kaste lys over de dele af kræftforløbet, som i dag henligger i et datamæssigt mørkeland.

Rapporten er støttet af Knæk Cancer midler, og er den første i en serie af flere rapporter.

Link til rapporten 'Bedre brug af data for bedre liv med kræft' her. 

Læs også her debatindlæg til Altinget i forlængelse af rapportudgivelsen af Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, Michael Borre, formand for DMCG.dk og Cai Grau, udvalgsformand i Danish Comprehensive Cancer Center, (DCCC): https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/aktoerer-hjaelp-os-med-at-kaste-lys-over-hele-kraeftforloebet

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N