Hos Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) er det muligt at søge støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning.

Skolarstipendier:

Der kan blandt andet søges støtte til skolarstipendier og rejser under og over 1 måneds varighed uden løn.
Ansøgningsfrister i 2019: 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Projektstøtte:
Projektstøtte, postdoc-støtte, udlandsophold over 1 måneds varighed inkl. løn kan søges med deadline 1. februar 2019 kl. 15.00.
Se elektroniske ansøgningsskemaer og information om formkrav på www.cancer.dk/bevilling  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Michelle Malou Speiermann på mimas@cancer.dk                   

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N