Hos Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) er det muligt at søge støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning.

Skolarstipendier:

Der kan blandt andet søges støtte til skolarstipendier og rejser under og over 1 måneds varighed uden løn.
Ansøgningsfrister i 2019: 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Projektstøtte:
Projektstøtte, postdoc-støtte, udlandsophold over 1 måneds varighed inkl. løn kan søges med deadline 1. februar 2019 kl. 15.00.
Se elektroniske ansøgningsskemaer og information om formkrav på www.cancer.dk/bevilling  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Michelle Malou Speiermann på mimas@cancer.dk