Benchmark III er det tredje projekt om forskelle i kræftbehandling, hvor analyser foretaget af RKKP for DMCG.dk og landets regioner, har haft til formål at undersøge, om der er regionale og socioøkonomiske forskelle i overlevelsen efter en kræftdiagnose for fire sygdomsområder, hhv. modermærke- og pancreaskræft, hjernetumorer (gliomer), samt kræft i spiserør, mavemund og mavesæk.

Benchmark-analyserne har afdækket regionale forskelle i overlevelse inden for de fire cancer-områder når der samtidig er taget højde for patienternes komor­bi­di­tet, stadie ved diagnose og socioøkonomiske forhold. De fleste afvigelser forklares af forskelle i diagnostik af tumorer og i behandling.
Forskellene mindskes i løbet af undersøgelsesperioden, som strækker sig fra 2012 til 2017.

Læs hele nyheden og de publicerede artikler på baggrund af analyserne på rkkp.dk 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N