På de nyligt overståede Danske Kræftforskningsdage d. 30. og 31. august 2018 fik Mette Tranberg og Siv Lykke Jørgensen overrakt posterpriser for deres præsentationer.

Læs mere om Mette Tranbergs forskning om at en HPV-hjemmeprøve kan få flere kvinder til at deltage i screening for livmoderhalskræft og Siv Lykke Jørgensens forskning om, at robotkirurgi er en sikker behandling med færre komplikationer ved tidlige stadier af kræft i livmoderen.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N