”Det er et stort skulderklap, som viser, at jeg har været i stand til at formidle min forskning på en forståelig måde og at min forskning har sin berettigelse,” siger Mette Tranberg.
 
På Danske Kræftforskningsdage, som netop er blevet afholdt, præsenterede Mette Tranberg sin forskning om, at en HPV-hjemmeprøve kan få flere kvinder til at deltage i screening for livmoderhalskræft. Det gjorde hun så overbevisende, at hun blev belønnet med en pris fra arrangørerne bag, DCCC og DMCG.dk.

Hver tredje kvinde undlader at deltage i det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft, og halvdelen af alle nye tilfælde af livmoderhalskræft ses hos kvinder, der ikke har deltaget regelmæssigt i screening. Dette kan tilbuddet om hjemmeprøve sandsynligvis ændre.

Det er konklusionen på Mette Tranbergs ph.d.-projekt inden for gynækologisk kræft, som hun fremlagde på Danmarks største kræftkonference, Danske Kræftforskningsdage, arrangeret af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk).


Forskningen er toprelevant
Sammen med 133 andre forskere deltog hun i konkurrencen om de to poster-priser, der blev uddelt på konferencen, og et enig bedømmelsesudvalg pegede på Mette Tranberg fra Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland som den ene vinder.

”I bedømmelsen af poster-prisen har vi kigget på, om formidlingen har været forståelig, og om studiet er aktuelt og har formået at inkludere patienter, gerne nationalt,” fortæller Mef Christina Nilbert, medlem af bedømmelsesudvalget og forskningschef i Kræftens Bekæmpelse.

Hun kalder Mette Tranbergs forskning ny, spændende og toprelevant, hovedpersonen selv er glad for, at de sidste tre års arbejde er blevet bemærket.

”Det betyder rigtigt meget for mig at vinde prisen. Jeg er utrolig beæret, glad og stolt. Det inspirerer mig helt klart til at gå hjem og arbejde videre. Jeg har fået vildt meget ud af det, især det at blive skarpere på, hvordan man præsenterer sin forskning bedst muligt,” siger Mette Tranberg, som med æren også får 5.000 kroner til videre forskning.
 
Flere kvinder deltager hjemme
Målet med Mette Tranbergs forskning var at vurdere, om det er muligt at øge deltagelsen ved at tilbyde kvinder i alderen 30 til 64 år, der på trods af invitation og første påmindelse, takker nej til screening, en hjemmeprøve.

”Den gynækologiske undersøgelse og praktiske forhold hos egen læge er kendte barrierer mod at deltage. Samtidig deltager ressourcesvage kvinder mindre i screening for livmoderhalskræft end ressourcestærke kvinder,” fortæller Mette Tranberg.

Projektet har vist, at den totale screeningsdeltagelse blandt inviterede kvinder kan øges fra 68 procent og op til 74 procent, hvis prøvekittet sendes direkte til kvinder sammen med anden screeningspåmindelse. Effekten er især stor hos de kvinder, som ellers sjældent deltager i screeningsprogrammet.

”Ved at give kvinderne mulighed for at tage en screeningsprøve i eget hjem tror vi, at vi på den lange bane, kan forbedre forebyggelsen af livmoderhalskræft,” siger Mette Tranberg.

Disse forskningsresultater har medvirket til, at Sundhedsstyrelsen i de nye retningslinjer for screeningprogrammet anbefaler, at alle regioner bør overveje at tilbyde HPV-hjemmeprøve sammen med den anden screeningspåmindelse.

Kontakt
Post doc. ph.d. Mette Tranberg, 
Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
Tlf: 40 11 36 76 eller 78 42 02 64
mettrani@rm.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N