Hvis en kvinde under graviditet bliver diagnosticeret med en malign sygdom, findes der siden 2023 et videncenter hvor både klinikere og patienter kan henvende sig.

Dansk Videnscenter for Gravide med Cancer – eller Danish Advisory Board on Cancer in Pregnancy (DABCIP) er den danske gren af en international organisation forankret i Holland (ABCIP).

Cancer i graviditeten er en kompleks tilstand, hvor der skal tages hensyn til to liv med modsatrettede behov; dels den gravides behov for onkologisk behandling og dels at undgå skadelig eksponering af fostret og præterm forløsning af barnet.

For at imødegå manglende faglig viden om eventuel sikkerhed ved onkologisk behandling under graviditet, kan den enkelte behandler eller MDT søge råd hos DABCIP.
Der gives evidensbaseret svar inklusiv kildehenvisning indenfor 4-7 dage.

DABCIP er tværfagligt og består af 25 medlemmer med 12 specialer repræsenteret fra hele Danmark, hovedsagelig fra de tre centre (AUH, OUH og RH) samt Herlev (sarkom og malignt melanom).

Rådet er web-baseret og kan findes på hjemmesiden https://ab-cip.org/boards sammen med det internationale, belgiske og hollandske ABCIP.

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N