06.02.2018

Information om DCCC

Information om Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) findes nu også på centrets hjemmeside, hvor der kan læses mere om mulighederne for at søge støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter på kræftområdet, og hvoraf ansøgningsfrister løbende vil fremgå.
På siden findes også materiale om organiseringen af DCCC samt kontaktoplysninger på sekretariatet.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N