Der er nu mulighed for at indstille kandidater til Kræftens Bekæmpelses Forskningstalentpris af kr. 100.000,-

Der uddeles to priser, den ene inden for området basal, biologisk og epidemiologisk kræftforskning, den anden inden for området klinisk kræftforskning.

Indstillingerne skal indsendes på henchr@cancer.dk senest den 1. marts 2024 kl. 15.00.

Læs mere på KB's hjemmeside om hvad indstillingen skal indeholde: Biologisk, translationel og klinisk kræftforskning - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N