En væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af kræftforløb og kræftområder er et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet.

Derfor inviterer DMCG.dk sammen med DCCC igen i år til Danske Kræftforskningsdage.

Du kan nu melde dig til Danske Kræftforskningsdage 2021, der foregår den 26. og 27. august i Odeon, Odense.

Med Danske Kræftforskningsdage ønsker vi at skabe rammerne for mere vidensdeling og større samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og regioner – til gavn for patienterne.

Dagene er en anledning til at nedbryde barrierer, sætte det nationale samarbejde på dagsordenen og skabe nye netværk.

Se det spændende program og tilmeld dig her. 

I år er der særligt fokus på

  • Hvordan går det med tidlig diagnostik og screening i Danmark?
  • Hvordan forbedrer vi overlevelsen?
  • Corona og Kræft – hvad har vi lært?
  • De kliniske studiers betydning for fremtidens kræftbehandling
  • Hvad bringer fremtiden?

Vi håber at se dig.

På vegne af arrangørerne af Danske Kræftforskningsdage

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)

Signatur_DKD 2021.png

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N