RKKP's Videncenter inviterer til tre fyraftensmøder for styregruppemedlemmer i løbet af forsommeren.
Der ønskes dialog om afrapporteringen fra de kliniske kvalitetsdatabaser, både den løbende afrapportering, årsrapporterne og supplerende analyser.
Der vil ved møderne også være lejlighed til at drøfte RKKP strategien for 2019-2022.
Møderne finder sted:

  • Mandag d. 13. maj 2019 kl. 16-18 i Aarhus
  • Mandag d. 20. maj 2019 kl. 16-18 på Odense Universitetshospital
  • Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 16-18 på Frederiksberg Hospital

Tilmelding sker her: https://www.tilmeld.dk/fyraftensmder

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N