Programmet til årets første DMCG-samling ligger nu klart.

De DMCG’er, der denne gang er genstand for interkollegial auditering er (DARENCA - Dansk Renal Cancer Gruppe); Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) og Dansk Hoved-/halscancer Gruppe (DAHANCA).

Ved mødet diskuteres både DMCG’ernes kvalitetsrapportering (årsrapporter) og aktivitetsberetninger (årsberetning).

Ved DMCG-samlingerne gennemføres de faglige diskussioner i et gensidigt forpligtende forum med deltagelse af dels et regionalt ledelseslag, RKKP, DCCC, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

Mødet er tilgængeligt for alle interesserede.
Ved spørgsmål til arrangementerne eller ønske om at deltage, kontakt Michael Borre, borre@clin.au.dk

Mødet finder sted på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart den 16. maj kl. 09.30-16-30.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N