Der er publiceret en ny FIGO klassifikation for cervixcancer i efteråret 2018.
I cervixcancer gruppen er man gået i gang med at oversætte denne til dansk. Derudover skal guideline revideres, således at den svarer til den nye FIGO klassifikation.

Indtil dette arbejde er færdigt, er det fortsat den gamle FIGO klassifikation fra 2009 og cervixcancer guideline fra 2017, der er gældende i Danmark.

Se evt. mere på http://www.dgcg.dk/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N