Der er publiceret en ny FIGO klassifikation for cervixcancer i efteråret 2018.
I cervixcancer gruppen er man gået i gang med at oversætte denne til dansk. Derudover skal guideline revideres, således at den svarer til den nye FIGO klassifikation.

Indtil dette arbejde er færdigt, er det fortsat den gamle FIGO klassifikation fra 2009 og cervixcancer guideline fra 2017, der er gældende i Danmark.

Se evt. mere på http://www.dgcg.dk/