Abonnér

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient

 
DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført en række interviews med klinikere og administrativt personale, for at blive klogere på den aktuelle praksis for implementering af de landsdækkende DMCG-retningslinjer.

Analyserne er mundet ud i en rapport, som belyser muligheder og udfordringer for at understøtte retningslinjernes implementering i klinikken samt en kort implementeringsvejledning.


Læs hele nyheden...

  

COLOURBOX9052915.png

Foto: www.colourbox.dk