Rapport fra DMCG-samlingen den 19. maj opsummerer auditeringen af Dansk Sarkom Gruppe (DSG), Dansk Lymfom Gruppe (DLG) og Dansk Blærecancer Gruppe (DaBlaCa).

Auditeringsrapporten vil forhåbentlig kunne bidrage til læring og kvalitetsforbedringstiltag lokalt, regionalt såvel som nationalt.


Temaoplæggene om kvalitet fra Henrik Møller (RKKP), Helene Bilsted Probst (SST)og Henriette Lipczak (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet) er tilgængelige på dmcg.dk
Her kan du også finde de auditerede DMCG'ers årsberetninger og årsrapporter.

 

Næste DMCG-Samling finder sted den 13. oktober 2022.
Alle interesserede er velkomne, når tre nye DMCG’er stiller deres arbejde og sygdomsområde til rådighed for et interkollegialt kvalitetstjek.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N