06.05.2018

DMCG.dk ny partner i Røgfri Fremtid

DMCG.dk er blevet partner i Røgfri Fremtid; et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, som arbejder for, at vi i 2030 ser de første røgfri generationer. Partnerskabet involverer allerede nu mere end 70 partnere.
 
- Samlet ser dør 13.600 danskere hvert år på grund af skadevirkninger af tobak. Det er dødsfald, som kan forebygges. Vi har set, at den rigtige udvikling ikke kommer af sig selv, da flere unge begynder at ryge.
Med ambitionen om en røgfri generation i 2030 er regeringen på helt rette vej, og med Røgfri Fremtid håber vi at kunne bidrage til at forfølge dette mål.
Michael Borre, formand for DMCG.dk
 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N