Første møde i Nationalt Netværk om Patient Rapporterede Outcomes (DCCC PRO) afholdes den 19.-20. november 2018.
Hensigten med mødet er at optimere forskningen i PRO under og efter kræftbehandling.

Læs mere her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N