Debatindlæg om opbakning til arbejdet med de kliniske retningslinjer er bragt 26/2 2024 på Lægeforeningens Sundhedsmonitor.  

Læs artiklen: https://sundhedsmonitor.dk/debat/art9775170/Vi-savner-opbakning-til-arbejdet-med-kliniske-retningslinjer


Indlægget er forfattet af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, Michael Borre, formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N