I oktober-udgaven af SKANYT løfter formand for DMCG.dk Michael Borre sløret for den nye strategi for DMCG.dk, der er ved at tage form.

Visionerne bygger på fire strategiske pejlemærker for perioden 2020-2022, herunder beslutningsstøtte, datastøttet kvalitetsudvikling, forstærket fokus på forskning og større patientinvolvering.

-Ambitionerne for indsatsen for fremtidens kræftpatienter er historisk høje, og det er afgørende at styrke og strukturere samarbejder på tværs af lægefaglige discipliner og geografi, og mellem organisationer som DMCG.dk og DCCC, udtaler Michael Borre.

Formanden og forretningsudvalget vil ved møde i DMCG-repræsentantskabet d. 22/11 fremlægge strategien til drøftelse, hvorfor den knapt er endelig.

Læs mere i klummen på side 18-19 i SKANYT.

SKA er sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark. Besøg SKA på www.skaccd.org

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N